Veilig en vertrouwd kinderdagverblijf - Kinderopvang Heyendael

Veiligheid en vertrouwen kinderopvang

Veiligheid en vertrouwen staan bij Kinderopvang Heyendael voorop. Wij vinden het belangrijk dat je kindje zich veilig en vertrouwd voelt in onze omgeving en met onze medewerkers. Pas wanneer kinderen zich veilig voelen komen ze tot spel en ontwikkeling.

Elk kind heeft zijn of haar eigen tempo en voorkeuren. Daar wordt door onze pedagogische medewerkers naar geluisterd. Kinderen hoeven bij ons niet bang te zijn om fouten te maken. Wij bieden een veilige omgeving om ook dingen te leren die je niet meteen kunt. Bij ontwikkelen hoort soms ook vallen en opnieuw proberen.

Als een kind zich wil terugtrekken dan is daar altijd gelegenheid voor. Zo zorgen we ervoor dat elk kind zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Veilig

We zorgen ervoor dat je kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt op onze kinderopvang. Dat doen we door elk kind te respecteren zoals hij of zij is en door in te spelen op de behoeften van elk kind. We zijn er voor je kind wanneer hij of zij ons nodig heeft en luisteren naar de signalen. Daarnaast waarborgen we de fysieke veiligheid wanneer we buiten spelen in onze natuurrijke tuinen of het nabij gelegen park. Er gaan altijd voldoende pedagogische medewerkers mee om alle kinderen goed in het oog te kunnen houden.

Vertrouwd

Een vertrouwd gevoel zorgt ervoor dat kindjes zich thuis voelen op onze opvang. Daarom vinden wij aansluiting op het thuisfront heel belangrijk. De groepsleiding houdt daarom nauw contact met ouders en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie. Dit doen we door gewoontes zoals dagritme, slaaptijden en eetgewoonten over te nemen. Daarnaast zorgen we voor zo veel mogelijk vertrouwde gezichten voor je kind. We werken met 2 of 3 vaste medewerkers per groep en vaste invalkrachten bij ziekte of verlof.