Schommel - Kinderopvang Heyendael

Privacy beleid

Kinderopvang Heyendael respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens over u die wij verwerken, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit beleid maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Wij krijgen gegevens rechtstreeks van u als ouder. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • De gewenste opvang te registreren en de financiële afwikkeling hiervan te regelen
  • Aan de verplichtingen te kunnen voldoen die de Wet ons oplegt
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als verplicht is volgens wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website. Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Wij maken gebruik van bezoekersstatistieken van onze web omgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als dit op grond van de Wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst en aan de Gemeente, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Daarnaast verstrekken wij gegevens aan derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U heeft het recht op:

  • Inzage van uw gegevens
  • Rectificatie indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt
  • Wissen van gegevens als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.

Vragen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy beleid of over de manier waarom wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@kinderopvangheyendael.nl

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan  info@kinderopvangheyendael.nl

Wijziging en datum

Dit privacy beleid kan op enig moment worden gewijzigd. Op de website www.kinderopvangheyendael.nl  kunt u steeds het actuele beleid vinden.