Kinderdagopvang voor baby’s en peuters - Kinderopvang Heyendael

Oudercommissie

Kinderopvang Heyendael heeft een oudercommissie die de belangen van ouders en kinderen behartigt waar het gaat om de kwaliteit van de opvang. Ze adviseert de directie gevraagd en ongevraagd bij het beleid en de besluitvorming. Dit kan gaan over organisatorische zaken, de prijs,  openingstijden, groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid, etc.

Ouders kunnen bij de oudercommissie aankloppen met vragen en problemen. In het reglement van de oudercommissie staat de werkwijze van de oudercommissie beschreven.