• nl
  • en

Een vraag? Neem gerust contact op: 024 361 17 85

Kinderdagopvang voor baby’s en peuters - Kinderopvang Heyendael

Oudercommissie

Kinderopvang Heyendael heeft een centrale oudercommissie die zich ten doel stelt de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen, daar waar het gaat om de kwaliteit van de opvang. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd bij het beleid en de besluitvorming van de directie. Dit kan gaan over organisatorische zaken, de prijs, de openingstijden, de groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid, etc.

In het reglement van de centrale oudercommissie staat de werkwijze van de centrale oudercommissie beschreven.

Daarnaast heeft elke locatie een eigen oudercommissie waar ouders kunnen aankloppen met vragen en problemen. In het reglement van de oudercommissie van de locatie staat de werkwijze van de oudercommissie van de locatie beschreven.

×