Pedagogisch beleid - Kinderopvang Heyendael

Pedagogisch beleid van onze kinderopvang Nijmegen

In het pedagogisch beleid van Heyendael Kinderopvang Nijmegen staan de kinderen centraal. Ieder kind heeft behoefte aan warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Iedere dag opnieuw zetten wij ons daarvoor in. We hebben respect voor de kinderen en nemen ze serieus. Een kind dat gezien wordt en aandacht krijgt kan zijn of haar zelfvertrouwen optimaal ontwikkelen. Lees meer over onze werkwijze.

De uitgangspunten van ons pedagogisch beleid:

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelen
  • Plezier
  • Spelen

Letterlijk en figuurlijk zit onze kinderopvang dichtbij de wetenschap. Onze samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, het Baby & Child Research Center en het Max Planck-instituut zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van nieuwe pedagogische inzichten. Wij laten ons inspireren door Thomas Gordon. Ook weten onze pedagogische medewerkers alles over taalontwikkeling bij jonge kinderen.

De pedagogische visie van Thomas Gordon

Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemethode voor een effectieve omgang met kinderen. Centraal in deze methode staat het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen, gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan een kind zich ontplooien tot een zelfstandig en weerbaar mens.