ontdekken en ontwikkelen - kinderopvang Heyendael

Spelenderwijs de wereld ontdekken

In een groep leer je samen spelen, delen en dat er grenzen zijn. Samen spelen vraagt om samenwerken, communiceren en rekening houden met elkaar. Door samen te spelen en om te gaan met anderen leert je kind spelenderwijs. We ondernemen zoveel mogelijk verschillende activiteiten die passen bij de ontwikkeling van je kind. Vind je kind het fijn om zich juist even af te zonderen van de anderen? Ook dat is geen probleem. Wij laten elk kind in zijn waarde, maar zullen de omgang met anderen wel altijd stimuleren.

Activiteiten voor peuters

We zorgen voor veel gezamenlijke activiteiten zoals dansen en zingen, zodat de kinderen zich leren uiten. Ook leren wij hen op deze manier spelenderwijs bezig te zijn met taal. We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Kinderen leren van en met elkaar en zijn aan elkaar gewaagd in het spel. Op de peutergroepen wordt ook al kennis gemaakt met de basale regeltjes, die van toepassing zijn bij de start van de basisschool, zoals opruimen na het spelen, rekening houden met een ander en zindelijkheid.

Persoonlijke ontwikkeling voor peuters

Naast de sociale ontwikkeling is ook de persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk voor peuters. Ze leren wat ze leuk vinden en wat niet, leren om te gaan met anderen en om te gaan met conflicten. Doordat er geen kleine kinderen aanwezig zijn op de groep kan er makkelijker met fijn speelmateriaal gespeeld worden, zodat de fijne motoriek extra gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld door te knippen, hamertje tik te spelen en kleine kralen te rijgen. Dit zorgt voor de ontwikkeling van creativiteit en flexibiliteit. Ook wordt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van je kind gestimuleerd door sturing van onze pedagogische medewerkers.