Schommel - Kinderopvang Heyendael

2h1>Werkwijze kinderdagverblijf

Kinderen ontdekken de wereld en leren nieuwe vaardigheden door te spelen, kijken, imiteren en uitproberen. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier. Onze pedagogische medewerkers zijn zich daar bewust van en begeleiden de kinderen hierbij. Ze stimuleren de kinderen om hun eigen mogelijkheden te onderzoeken. Dat doen ze met respect voor de eigenheid en autonomie van het kind. Tegelijkertijd leren zij kinderen om oog te hebben voor anderen en oplossingen te vinden bij conflicten.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding bij de opvang ligt in handen van twee locatiemanagers. Zij sturen de pedagogisch medewerkers aan om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. We werken met vaste medewerkers waarmee we voor structuur en regelmaat en vertrouwde gezichten zorgen voor je kind.

Tijdens ziekte, verlof of opleiding zetten we vaste invalskrachten in.

Overig ondersteunend personeel

We werken tevens met ondersteunend personeel, zoals medewerkers die helpen bij huishoudelijke taken of stagiaires. Stagiaires en leerlingen worden altijd begeleidt door een praktijkbegeleider. Met betrekking tot financiële zaken, planning en ons plaatsingsbeleid hebben wij gespecialiseerde medewerkers in dienst. Kinderopvang Heyendael is een professionele en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. In de organisatiestructuur zijn ouders nadrukkelijk vertegenwoordigd om mee te denken en te beslissen over de opvang van hun kinderen via de oudercommissies.