• Nederlands

Een vraag? Neem contact op: 024 366 0033

Schommel - Kinderopvang Heyendael

Noodopvang voor niet klanten

Kinderopvang Heyendael verzorgt noodopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Noodopvang is bedoeld voor ouders in cruciale beroepen die echt geen andere opvang kunnen regelen. De opvang is beschikbaar voor klanten en niet-klanten.

Noodopvang voor NIET klanten

  • Wij verzoeken je om veiligheidsredenen om bij het brengen en halen van het kind een identiteitsbewijs te tonen. Wordt jouw kind iedere keer door dezelfde persoon gebracht en gehaald? Dan geven de medewerkers aan wanneer dit niet meer nodig is.
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Denk je aan het meegeven van de favoriete knuffel, een speen en een fles?
  • Heb je per direct opvang nodig? Wil je dan toch het formulier invullen en ons ook even bellen? Telefoon 024-3660033.
  • Verzekering: Tijdens de opvang is de dekking conform onze uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering. Door kinderopvang Heyendael wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door kinderopvang Heyendael afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Kinderopvang Heyendael is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van kinderen en/of ouder(s). Ouder(s)/ blijft/blijven zelf aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) tijdens de opvang wordt aangericht. Daarnaast is Artikel 11 lid 2 van de Algemene voorwaarden is van toepassing. Zie onze website: https://www.kinderopvangheyendael.nl/voorwaarden/
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
×