Kinderopvang Heyendael


Gele Vlieger

Algemeen
Op de locatie de Gele Vlieger komen kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Zij zijn verdeeld over 5 groepen, waarvan 4 reguliere opvang en één combinatiegroep regulier/flexopvang. Dagelijks zijn er op de reguliere groepen gemiddeld 8-12 kinderen per groep in de leeftijd van 0-2,5 jaar. De kinderen worden begeleid door 2 pedagogisch medewerkers, plus regelmatig een stagiaire. De flexgroep is hierbij een uitzondering omdat het aantal kinderen wisselt per dag. Het maximale aantal kinderen is op deze groep 16 van 0-4 jaar, waarbij locatiemanager personeel inzet op basis van de leidster kind ratio. Een medewerker ondersteuning groepen draagt zorg voor de centrale keuken.

Inrichting
De locatie de Gele Vlieger heeft een grote centrale hal. De kinderen kunnen hier onder begeleiding of zelfstandig spelen en ontdekken. In deze hal bevindt zich ook de grote centrale keuken. Elke groepsruimte heeft 3 slaapkamers waar de kinderen zoveel mogelijk in eigen bedjes slapen. In de twee tuinen staan de buitenbedjes waar de kinderen rustig kunnen slapen. Twee groepsruimtes zijn aan elkaar gekoppeld middels een sanitaire ruimte. De kinderen spelen dagelijks in een van onze tuinen die voorzien zijn van een zandbak en diverse speeltoestellen. Daarnaast wordt er ook regelmatig gebruik gemaakt van het park Brakkestein.

Peutergroep
Extra uitdaging voor peuters bieden wij aan in de peutergroepen bij de Blauwe Vlieger. De overstap vindt plaats als het kind 2,5 jaar wordt. Het dagprogramma en het activiteitenaanbod, zowel binnen als buiten, zijn speciaal gericht op de peuterleeftijd. Maximale groepsgrootte is 16 kinderen.

Locatiemanager
Wilma Kuster - telefonisch bereikbaar via 024 - 3653818 (ma-wo-do)

Oudercommissie
Elke locatie heeft een eigen oudercommissie waar ouders kunnen aankloppen met vragen en problemen. Op de pagina van de oudercommissie van de gele vlieger kunt u meer lezen.