Kinderopvang Heyendael


Ouders

Als jouw kind bij ons geplaatst wordt, dan draag je de zorg voor een belangrijk deel over aan het kinderdagverblijf. Dat is een hele verantwoordelijkheid waarvan wij ons zeer bewust zijn. Ouders zijn onze klanten en onze partner in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Wij hechten zeer aan een goede relatie met ouders. Als je een goed gevoel hebt bij ons, dan heeft dat zijn weerslag op jouw kind. Ben je tevreden over de opvang dan heeft jouw kind daar ook baat bij. Goed contact met de ouders is voor ons uitermate belangrijk. Voorwaarde voor een goed contact is een open en transparant klimaat. Voel je vrij om aan te geven wanneer je tevreden bent, maar ook wanneer je verbeterpunten ziet. Mocht je toch een klacht hebben dan is daarvoor onze klachtenprocedure (http://www.kinderopvangheyendael.nl/content/klachtenregeling).