Kinderopvang Heyendael


Ouders

Als een kind bij Kinderopvang Heyendael geplaatst wordt, dragen ouders de zorg voor een belangrijk deel over aan het kinderdagverblijf. Dat is een hele verantwoordelijkheid waarvan wij ons zeer bewust zijn. Ouders zijn onze klanten en onze partner in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Kinderopvang Heyendael hecht zeer aan een goede relatie met ouders. Als u zich prettig voelt bij ons, heeft dat zijn weerslag op uw kind. Bent u tevreden over de opvang dan heeft uw kind daar ook baat bij. Goed contact met de ouders is voor ons uitermate belangrijk. Voorwaarde voor een goed contact is een open en transparant klimaat. Wij dragen daar graag een steentje aan bij en hopen dat u zich vrij voelt om zowel aan te geven wanneer u tevreden bent, maar ook wanneer u verbeterpunten ziet. Mocht u een klacht hebben dan is daarvoor onze klachtenprocedure (http://www.kinderopvangheyendael.nl/content/klachtenregeling).