Kinderopvang Heyendael


Wie zijn wij?

Gelegen in Brakkenstein (Nijmegen-Oost) op de campus van de Radboud Universiteit bieden wij kinderopvang op een bijzondere locatie. Onze twee ruime gebouwen met drie grote tuinen bevinden zich naast Park Brakkenstein. Al bijna 40 jaar een unieke professionele opvang in een rustige en groene omgeving. Niet alleen voor medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit, Radboud UMC en HAN, maar voor iedereen. Snel en eenvoudig te bereiken vanuit de wijken Groenewoud en Hazenkamp. Iedereen is van harte welkom!

Ruimte, aandacht en ontspanning: hierdoor kunnen kinderen en medewerkers letterlijk en figuurlijk bij ons groeien! Naar buiten gaan en buiten zijn is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Dit leidt er toe dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en dat kinderen die zich veilig en thuis voelen. Beide factoren zijn voorwaarden om te kunnen groeien in de ontwikkeling.

´Ik zie je´ is van toepassing op iedereen die betrokken is bij Kinderopvang Heyendael. Heyendael is uniek vanwege haar pedagogische aanpak. Kinderen en ouders worden gezien in hun behoeftes en wensen. Er wordt altijd op gereageerd; zo mogelijk worden wensen en behoeftes ingewilligd of gemotiveerd niet ingewilligd. Dat schept vertrouwen, zowel bij ouders als bij kinderen.

Wij investeren in ons personeel. Onze ervaren en goed opgeleide pedagogisch medewerkers hebben oog voor het temperament en de ontwikkelingsfase van elk individueel kind. Om de beste kinderopvang te bieden besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. De afgelopen jaren is op verschillende manieren gewerkt aan de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Gordon en Reggio Emilia zijn inspiratiebronnen die hebben bijgedragen aan onze eigen Heyendael Pedagogiek.
Goed werkgeverschap hebben wij hoog in het vaandel staan.

I