• nl
  • en

Een vraag? Neem gerust contact op: 024 366 0033

Raad van toezicht van kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael is een professionele en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting werkt met een Raad van Toezicht model.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken bij Kinderopvang Heyendael. Zij staat tevens de directeur-bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht bewaakt de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, de risicobeheersing, de controlesystemen, de maatschappelijke/financiële verantwoording en de naleving van wet- en regelgeving.

Zo blijven wij scherp op onze kwalitatieve doelstellingen en op het waarmaken van onze pedagogische belofte aan de ouders. Bekijk hier de samenstelling van de Raad van Toezicht Heyendael.

Governancecode Kinderopvang

Het toezicht op kinderopvang Heyendael verloopt conform de Governancecode Kinderopvang. In dit document zijn richtlijnen opgenomen voor goed bestuur, toezicht, verantwoording en transparantie binnen de kinderopvang. Bekijk hier de governancecode Kinderopvang.

Huishoudelijk Reglement KDH

De Raad van Toezicht werkt volgens de richtlijnen van de Governancecode Kinderopvang en heeft in aanvulling daarop een huishoudelijk reglement opgesteld.

×