Kinderopvang Heyendael


Visie en missie

Visie en missie

Visie
Kinderopvang Heyendael wil een basisvoorziening zijn die volgende functies vervult:

1. Kinderopvang is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis
2. Reguliere kinderopvang is een prima opvangmogelijkheid voor kinderen in een risico-situatie.
3. Regionale inkleuring

Kinderopvang Heyendael wil de hoogste kwaliteit bieden, dat wil zeggen:

4. Klantgericht en ‘op maat’: in dialoog met ouders en kind, leren met en van elkaar en de beste zijn
5. Een aanbod waarbij sprake is van continuïteit en flexibiliteit: een goede mix.
6. Geformuleerd binnen de kaders van het huidige kwaliteitssysteem.

Identiteit van Heyendael
De identiteit is symbolisch beschreven in de tekst die op de boekenlegger staat en heeft als belangrijke kenmerken:
• Ouder en kind staan centraal; de positie van ouders op verschillende manier vormgeven (als partner in de opvoeding, als afnemer van ons aanbod, als adviseur (oudercommissie)
• Kwaliteit = het systematisch, steeds beter willen doen
• Werken aan kwaliteit in een continue dialoog tussen ouders, kinderen, medewerkers en de buitenwereld
• Aan sluiten bij kansen, vragen en mogelijkheden in de regio
• Er speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen
• De organisatie is gebaseerd op kleinschaligheid en korte lijnen;
• Verantwoordelijkheid daar laten liggen waar die hoort

Missie
Kinderopvang Heyendael biedt de beste opvang aan jonge kinderen. De dialoog tussen ouders, kinderen en medewerkers is en blijft uitgangspunt van het aanbod.

Het werken vanuit het kwaliteitsbeleid en het vorm geven van de Heyendael Pedagogiek is de basis van het werk.

Kinderen van medewerkers van Radboud Universiteit en Radboudumc vormen een belangrijke klantengroep van Kinderopvang Heyendael. Deze willen wij graag behouden. Verder is elke inwoner van Nijmegen en omgeving van harte welkom op Kinderopvang Heyendael.

Heyendael gaat haar aanbod verder uitbreiden. Zowel door ouders van 0-4 jarigen een uitgebreider aanbod te bieden als door de leeftijdgrenzen van kinderen die gebruik maken van opvang te verruimen als door meer kindplaatsen dagopvang te overwegen. Zo biedt Kinderopvang Heyendael continuïteit voor ouders en kind tijdens de lagere schoolleeftijd, in aansluiting op de wensen van ouder en kind, stap voor stap.