Kinderopvang Heyendael


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe lang verbind ik mij aan Heyendael als ik een contract teken?
Tot uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Tussentijds kunt u opzeggen; de opzegtermijn bedraagt 1 maand.
Hoe kan ik dagdelen wijzigen/opzeggen?
Dit kan schriftelijk via het mutatieformulier (zie elders op deze website) en is ook te gebruiken voor andere mutaties zoals bijv. adreswijzigingen.
Moeten we luiers meenemen en voeding?
Wij zorgen voor de luiers en voeding. Verder krijgen de kinderen alles vers, zowel fruit als de broodmaaltijd.
Hoe krijgt de start van de opvang vorm? (wenbeleid)
Enkele dagen gratis om te wennen.

Help, mijn kind is ziek. Wat nu?
1. Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben, hoeven volgens de richtlijnen van de GGD niet thuis te blijven. Uitzondering hierop vormen TBC en bloederige diarree.
2. Als een kind zich ziek voelt of zich ziek gedraagt, zal het thuis moeten blijven.
3. Bij meer dan 39°C koorts moeten de ouders gebeld worden om het kind op te halen.
Dit beleid blijft van kracht. Indien u twijfelt of uw kind zich ziek voelt, kan het helpen om te wachten totdat uw kind 1 dag volledig koortsvrij is voordat uw kind weer naar het dagverblijf brengt. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Onze pedagogisch medewerkers zullen contact met u opnemen als één van de bovengenoemde drie situaties zich op onze opvang voordoet.

Wordt de kerstvakantie verrekend in maandprijs?
Nee, er is geen opvang, dus ook geen kosten! Ouders betalen een week minder opvang.
Wat als ik toch opvang nodig heb tijdens kerstvakantie?
Ouders kunnen in oktober aanvraag indienen voor Kerst, bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5 per dag) wordt er beperkte opvang geregeld.
Zijn er extra kosten verbonden aan kerstopvang?
De uren worden extra in rekening gebracht tegen het reguliere tarief.