Kinderopvang Heyendael


Raad van toezicht

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden en heeft als opdracht toezicht te houden op het reilen en zeilen van de organisatie.

Hieronder volgen een aantal aanvullende documenten:

Governancecode
Huishoudelijk Reglement KDH
Samenstelling Raad van Toezicht