Kinderopvang Heyendael


Video Interactie Begeleiding

Om de communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk maken te verbeteren maken wij gebruik van Video Interactie Begeleiding (VIB). Met behulp van video-opnamen kunnen we de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zichtbaar maken en analyseren.

Bij het terugkijken van de opname staan twee vragen centraal:

1.Welke initiatieven neemt het kind om contact te maken?
2.Hoe reageren de pedagogisch medewerkers op die initiatieven?

Wilt u meer informatie over VIB binnen Kinderopvang Heyendael dan kunt u contact opnemen
met mevr. W. Kuster (w.kuster@kinderopvangheyendael.nl) - tel: 024 3653818.