Kinderopvang Heyendael


Oudercommissie

Kinderopvang Heyendael heeft een centrale oudercommissie die zich ten doel stelt de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen, daar waar het gaat om de kwaliteit van de opvang. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd bij het beleid en de besluitvorming van de directie. Dit kan gaan over organisatorische zaken, de prijs, de openingstijden, de groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid, etc.
In het reglement van de centrale oudercomissie staat de werkwijze van de centrale oudercommissie beschreven.

Daarnaast heeft elke locatie een eigen oudercomissie waar ouders kunnen aankloppen met vragen en problemen. In het reglement van de oudercomissie van de locatie staat de werkwijze van de oudercommissie van de locatie beschreven.

Onze oudercommissies zijn aangesloten bij een landelijke klachtencommissie voor oudercommissies.
De centrale oudercommissie is bereikbaar via: OC.Centraal.KOH@gmail.com