Kinderopvang Heyendael


Meldcode Kindermishandeling

Kinderopvang Heyendael heeft een aandachtsfunctionaris. Deze speelt een speciale rol bij het signaleren en vroegtijdig onderkennen van Kindermishandeling. Wij werken volgens de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang.

Contactpersoon: Wilma Kuster (locatiemanager Gele Vlieger) - 024-3653818 (w.kuster@kinderopvangheyendael.nl)