Kinderopvang Heyendael


Contact met ouders

Aanname
Voor plaatsing van het kind hebben ouders een aannamegesprek met de locatiemanager en met de groepsleiding van de groep waar hun kind geplaatst wordt. Het wennen is een heel belangrijk onderdeel van het contact tussen ons en u en uw kind. Na de eerste twee maanden opvang hebben ouders en de groepsleiding een evaluatiegesprek.

Dagelijks contact
De dagelijkse haal- en brengmomenten zijn voor de ouders en leiding een ideale gelegenheid om informatie uit te wisselen. Een goed contact begint bij de haal- en brengmomenten. U kunt dan met de groepsleiding even bijpraten.
Ook de website heeft een plek ingenomen in het contact van pedagogisch medewerker met de ouders. Medewerkers plaatsen regelmatig foto's op een beschermd gedeelte van de website. Ouders ontvangen op de groep logingegevens (gebruikersnaam + wachtwoord) om de afgeschermde foto's te kunnen zien. Elke groep heeft zo z'n eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze logingegevens kun je ook de oudercommissie pagina bekijken.
Na het inloggen is alleen de oudercommissie pagina van de betreffende locatie beschikbaar. Als je met je eigen account bent ingelogd, zijn deze oc pagina's ook te zien en te bewerken.

Observaties
Jaarlijks observeert een groepsleider elk kind wat uitgebreider. Er wordt dan vooral gekeken naar het welbevinden van het kind. In het groepsoverleg worden de bevindingen besproken en daarna met de ouders doorgenomen. Zonodig wordt de omgang met het kind aangepast.

Ouderavonden, eventueel een uitstapje
Wij organiseren voor alle ouders elk jaar een gezamelijke ouderavond. Dan worden er inhoudelijke onderwerpen besproken, soms in aanwezigheid van een deskundige. Op de groep vindt ook een ouderavond plaats. Dan worden zowel inhoudelijke als meer praktische onderwerpen aangesneden. Afhankelijk van wat er leeft en speelt op een groep kan een groep nog een ouderavond of een uitstapje organiseren.

Feesten en het dagelijkse gebeuren
Tenslotte vieren wij graag met de ouders het verjaardagsfeest van hun kind op de groep en gezamenlijke feesten zoals het kerstfeest en het zomerfeest. Ook kunnen ouders die dat willen een keer een dagdeel met een groep meedraaien om zo een indruk te krijgen van hoe het er op de kinderopvang aan toegaat. Uiteraard bent u van harte welkom bij het vieren van de verjaardag van uw kind en de gezamenlijke kerst- en zomerfeesten.