Kinderopvang Heyendael


Van aanmelding tot plaatsing

Inschrijving
Ouders kunnen zich bij ons aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. Na ontvangst van de inschrijving sturen wij ouders een bevestiging van de inschrijving. Uiterlijk vier maanden voor de aangevraagde plaatsingdatum ontvangen de ouders bericht over de plaatsingsmogelijkheden. Belt u alstublieft als u vragen hebt of iets wilt doorgeven!

Plaatsing
Voorwaarden voor plaatsing:
- De inschrijving is volledig.
- Kinderen worden in principe voor minimaal 1 dag/2 dagdelen geplaatst.
De medewerker planning zoekt een aanbod dat past bij de vraag en de mogelijkheden die er op dat moment zijn. U ontvangt na de inschrijving al meteen bericht over de plaatsingsmogelijkheden. Bij akkoord ontvangen de ouders een plaatsingsovereenkomst en is de plaats voor uw kind gereserveerd.

Volgorde van plaatsing bij een gelijktijdige inschrijfdatum
- Plaatsing ten gevolge van wisseling of extra dagdelen
- Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen
- Kinderen van eigen personeel
- Nieuw ingeschreven kinderen

Aanname en kennismakingsgesprek
Een korte periode voor de plaatsingsdatum vindt een aannamegesprek plaats met de locatiemanager. In dit gesprek komen allerlei regelzaken aan de orde. Ook bestaat de mogelijkheid het pedagogisch beleid te bespreken. Aan dit gesprek wordt meestal het kennismakingsgesprek met de groep gekoppeld. Tijdens dit gesprek komen de specifieke gewoonten en speciale wensen en behoeftes van de ouders aan de orde bijvoorbeeld over de voeding. Belangrijk zaken om te weten zodat we hier in de groep rekening mee kunnen houden. Belangrijk onderdeel is ook het maken van afspraken over het wennen. Het wennen vindt meestal 1 week voor de startdatum plaats.

Wennen
Wij vinden het wennen een erg belangrijk onderdeel van de start van een kind op Heyendael. Het wennen vindt plaats in nauw overleg tussen ouders en groepsleiding. De gang naar het kinderdagverblijf is voor een kind vaak de eerste, zelfstandige stap, los van zijn vader of moeder. De ouder (met zijn kind) kan het wenproces invullen zoals het bij hem of haar past.